« Oze 2:17 Księga Ozeasza 2:18 Oze 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postawię z nimi przymierze dnia onego ze zwierzem polnym i z ptastwem powietrznem i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemie i dam im spać bezpiecznie.
2.GDAŃSKA.1881I uczynię dla ciebie przymierze dnia onego z zwierzem polnym, i z ptastwem niebieskiem i z płazem ziemskim, a łuk i miecz pokruszę, i wojnę z ziemi zniosę, i sprawię, że bezpiecznie mieszkać będą.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu zawrę dla ciebie przymierze z polnymi zwierzętami, z ptactwem nieba i z tym, co pełza po ziemi. Pokruszę łuk i miecz, wojnę z ziemi usunę i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie.
4.CYLKOW(2:20) I zawrę dla nich przymierze dnia onego ze zwierzem dzikim, i z ptactwem nieba, i z robactwem ziemi; a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi, i pozwolę im mieszkać bezpiecznie.
5.MICHALSKI(2:20) Zawrę także dla nich przymierze w dniu owym ze zwierzem polnym i ptactwem nieba i płazem ziemi, a łuk i miecz i włócznię pokruszę (ze ziemi) i każę im mieszkać w spokoju!
6.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu zawrę z nimi przymierze, z dzikim zwierzęciem i ptactwem podniebnym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę usunę z kraju, sprawię, że będą odpoczywać bezpiecznie.
7.BRYTYJKA(2:20) W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie.
8.POZNAŃSKAW owym dniu zawrę dla Izraela przymierze z dzikimi zwierzętami, z ptactwem w przestworzach i z płazami na ziemi; usunę z kraju łuk, miecz i oręż wojenny i pozwolę im mieszkać bezpiecznie.
9.WARSZ.PRASKAI zawrę w jej imieniu przymierze za wszelką zwierzyną polną i z ptactwem powietrznym i z ziemnymi gadami. I usunę z jej kraju łuk, miecze i wojnę, tak że spać już będzie mogła spokojnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:20) Owego dnia zawrę dla nich przymierze z dzikim zwierzem, z ptactwem nieba i robakami ziemi; a łuk, miecz i wojnę zniosę z ziemi; pozwolę im mieszkać bezpiecznie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:20) W tym dniu zawrę dla niej przymierze ze zwierzętami pól, z ptakami i z tym, co pełza po ziemi, a połamię łuk i miecz - usunę z ziemi wojnę; dzięki Mnie do snu ułożą się bezpieczni.