« Oze 2:8 Księga Ozeasza 2:9 Oze 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto wrócę się a zabiorę zboże moje czasu swego, i wino moje czasu swego, i wyzwolę wełnę moję i len mój, które okrywały sromotę jéj.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego wrócę się, i zabiorę zboże moje czasu jego, i moszcz mój czasu jego, i odbiorę jej wełnę moję, i len mój dany na okrywanie nagości jej.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego wrócę i zabiorę moje zboże w swoim czasie, mój moszcz w swoim czasie, odbiorę jej moją wełnę i mój len, który dałem na okrywanie jej nagości.
4.CYLKOW(2:11) Przeto zwrócę się i zabiorę zboże Moje w czasie swoim, a moszcz Mój w porze swojej, i cofnę wełnę Moją i len Mój dany dla pokrycia sromu jej.
5.MICHALSKI(2:11) Toteż wrócę się i wezmę moje zboże w swoim czasie, i moje wino w swej porze. Także zabiorę mą wełnę i mój len, przeznaczony na okrycie jej wstydu,
6.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej chwili i swój moszcz we właściwej porze, odbiorę moją wełnę i len, co miały okryć jej nagość.
7.BRYTYJKA(2:11) Dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże i swój moszcz w porze właściwej i pozbawię ją mojej wełny i mojego lnu, którym okrywała swoją nagość.
8.POZNAŃSKADlatego zabiorę znowu swoje zboże, gdy czas jego nastanie, i swój moszcz, gdy pora jego nadejdzie; pozbawię ją także mej wełny i mego lnu, co osłaniają jej nagość.
9.WARSZ.PRASKAPrzyjdzie więc czas, że jej zboże zabiorę i moszcz winny w oznaczonym czasie. Zabiorę jej i len, i wełnę, którymi nagość dotąd okrywała.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:11) Dlatego się zwrócę i w swoim czasie zabiorę Moje zboże, a w swojej porze Mój moszcz; cofnę Mą wełnę i Mój len, dany dla pokrycia jej sromu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:11) Dlatego wrócę i odbiorę im moje zboże w czasie żniw, mój moszcz w jego porze, odejmę im moją wełnę i len, którymi osłaniała swą nagość.