« 2Moj 11:10 2 Księga Mojżeszowa 12:1 2Moj 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Pan Bog ku Mojżeszowi a ku Aaronowi w ziemi ejipskiej:
2.WUJEK.1923Rzekł téż Pan do Mojżesza i Aarona w ziemi Egipskiéj:
3.GDAŃSKA.1881Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi Egipskiej, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017PAN powiedział jeszcze do Mojżesza i Aarona w ziemi Egiptu:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi w ziemi Micraim i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
7.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza i Arona w Kraju Egipskim, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
10.POZNAŃSKAJahwe tak przemówił do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: -
11.WARSZ.PRASKAPowiedział Jahwe do Mojżesza i Aarona, kiedy jeszcze byli w Egipcie:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ziemi Micraim WIEKUISTY oświadczył też Mojżeszowi i Ahronowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN skierował do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej te słowa: