« 2Moj 12:9 2 Księga Mojżeszowa 12:10 2Moj 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPani jego cso ostawicie aż do jutra, ale cso by było ostałego, w ogniu seżżecie.
2.WUJEK.1923I nie zostanie nic z niego do poranku: jeźli co zostanie, ogniem spalicie.
3.GDAŃSKA.1881A nie zostanie z niego nic do jutra; a jeźliby co z niego do jutra zostało, ogniem spalicie.
4.GDAŃSKA.2017Nie zostawicie z niego niczego do rana; a jeśliby coś z niego zostało do rana, spalicie to w ogniu.
5.CYLKOWA nie zostawicie zeń do rana; a coby zostało zeń do rana, w ogniu spalicie.
6.KRUSZYŃSKINie pozostawicie z niego nic aż do rana, gdyby co z niego nad ranem pozostało, spalicie w ogniu.
7.MIESESNie zostawiajcie zeń do rana, a co do rana pozostanie z niego – spalicie w ogniu.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie.
9.BRYTYJKANie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu.
10.POZNAŃSKANiczego nie wolno wam z niego zostawić do [następnego] ranka. Gdyby zaś cokolwiek z niego zostało do rana, macie to spalić w ogniu.
11.WARSZ.PRASKANie wolno wam niczego zostawiać do rana dnia następnego, a gdyby jednak coś zostało, należy to spalić!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie zostawicie z niego nic do rana; a co z niego zostanie do rana to spalicie w ogniu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNic z mięsa nie można pozostawić do rana. Cokolwiek pozostanie niezjedzone, należy to spalić w ogniu.