« 2Moj 12:11 2 Księga Mojżeszowa 12:12 2Moj 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przejdę przez ziemię ejipską ❬tej nocy❭, a zbiję wszytko pirworodzone w ziemi ejipskiej, od człowieka aż do dobytczęcia, a nade wszemi bogi ejipskimi uczynię sąd, ja Pan.
2.WUJEK.1923I przejdę przez ziemię Egipską nocy onéj, i zabiję wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiéj od człowieka aż do bydlęcia: i nad wszystkimi bogi Egipskimi uczynię sądy, ja Pan.
3.GDAŃSKA.1881Gdyż przejdę przez ziemię Egipską tej nocy, i zabiję wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiej, od człowieka aż do bydlęcia, i nad wszystkimi bogi Egipskimi wykonam sądy, Ja Pan.
4.GDAŃSKA.2017Gdyż tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia, a nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu, ja, PAN.
5.CYLKOWI przejdę po ziemi Micraim tej samej nocy, i porażę wszelkie pierworodne w ziemi Micraim, - od człowieka do bydlęcia, i nad wszystkiemi bożyszczami Micraimu wykonam sądy: Jam Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIPrzejdę tej nocy przez ziemię egipską i pobiję każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poczynając od człowieka aż do zwierzęcia i wykonam sąd nad wszystkiemi bóstwami Egiptu. Jam jest Jahwe.
7.MIESESA Ja przejdę nocy owej po Egipskim Kraju i wybiję wszystko, co jest pierworodne w Kraju Egipskim, od człowieka do zwierzęcia, a i nad wszystkiemi bożyszczami Egipskiemi Ja dokonam sądu, Ja Wiekuisty.
8.TYSIĄCL.WYD5Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan.
9.BRYTYJKATej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.
10.POZNAŃSKATej nocy bowiem przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystkich pierworodnych w Egipcie, od człowieka do bydlęcia, i [tak] odbędę sąd nad wszystkimi bóstwami Egiptu. Ja, Jahwe!
11.WARSZ.PRASKAJa zaś przejdę tej nocy przez cały Egipt i wyniszczę wszystko, co pierworodne spośród ludzi i zwierząt w całym Egipcie. Przeprowadzę również sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem tej samej nocy przejdę po ziemi Micraim oraz porażę wszelkie pierworodne stworzenie w ziemi Micraim od człowieka, do bydlęcia; nadto wykonam sądy nad wszystkimi bożyszczami Micraimu; Ja, WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTej nocy bowiem przejdę przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne, od człowieka po bydło. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu - Ja, PAN.