« 2Moj 12:14 2 Księga Mojżeszowa 12:15 2Moj 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSiedm dni przasny chleb będziecie jeść, na pirwy dzień kwaszony chleb nie będzie jedzon w waszych domiech, bo [kto] ktokoliby jadł kwaszony chleb, dusza jego zginie z Izrahela, od pirwego dnia aż do siodmego dnia.
2.WUJEK.1923Siedm dni przaśniki jeść będziecie: pierwszego dnia nie będzie kwasu w domiech waszych: ktobykolwiek jadł kwaszone, zginie dusza ona z Izraela, od pierwszego dnia aż do dnia siódmego.
3.GDAŃSKA.1881Przez siedem dni przaśniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych; bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do dnia siódmego, wytracona będzie dusza ona z Izraela.
4.GDAŃSKA.2017Przez siedem dni będziecie jeść przaśny chleb. Już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego, od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza zostanie wykluczona z Izraela.
5.CYLKOWPrzez siedm dni jeść wam przaśniki, wszakże dnia już pierwszego, wyprzątniecie zakis z domów waszych, bo ktoby spożył co kiszonego, od dnia pierwszego aż do dnia siódmego, - wytracona będzie dusza ta z pośród Israela.
6.KRUSZYŃSKIPrzez siedm dni będziecie jedli chleb przaśny; już dnia pierwszego uprzątniecie kwas z domów waszych, albowiem ktobykolwiek jadł chleb kwaśny od dnia pierwszego do siódmego, ten będzie wykreślony z Izraela.
7.MIESESPrzez dni siedem spożywajcie przaśniki; – jednak na dzień pierwszy już wyprzątniecie zakis z domów waszych, albowiem, ktoby spożył cokolwiek kiszonego, – wytraconą będzie ta osoba z pośród Izraela, – od dnia pierwszego do dnia siódmego.
8.TYSIĄCL.WYD5Przez siedem dni spożywać będziecie chleb przaśny. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela.
9.BRYTYJKAPrzez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela;
10.POZNAŃSKAPrzez siedem dni będziecie jeść chleby niekwaszone. Już w pierwszym dniu macie usunąć kwas z waszych domów. Ktokolwiek będzie jadł chleb kwaszony - od pierwszego dnia do siódmego - będzie wyłączony z Izraela.
11.WARSZ.PRASKAPrzez siedem dni będziecie jeść chleb niekwaszony, a już pierwszego dnia usuniecie z waszych domów wszelki kwas. Kto by zaś jadł w ciągu owych siedmiu dni potrawy kwaszone, zostanie wyłączony ze społeczności izraelskiej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez siedem dni należy jeść przaśniki; jednak już pierwszego dnia wyprzątniecie kwas z waszych domów. Gdyż kto by spożył coś kwaszonego od dnia pierwszego, aż do dnia siódmego ta dusza będzie wytracona spośród Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez siedem dni będziecie jeść przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie zakwas z waszych domów. Każdy bowiem, kto by między pierwszym a siódmym dniem święta spożywał to, co zakwaszone, zostanie usunięty z Izraela.