« 2Moj 12:20 2 Księga Mojżeszowa 12:21 2Moj 12:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zawoła opięć Mojżesz[a i] wszech starszych synow izrahelskich, rzecze k nim: „Jidziecie, weźmicie dobytczę po czeledziach swych a ofierujcie prześnice.
2.WUJEK.1923I przyzwał Mojżesz wszystkich starszych synów Izraelowych, i rzekł do nich: Idźcie, wziąwszy bydlę po familiach waszych, a ofiarujcie Phase.
3.GDAŃSKA.1881Wezwał tedy Mojżesz wszystkich starszych Izraelskich, i rzekł do nich: Odłączcie, a weźmijcie sobie baranka według familii swych, a zarznijcie na święto przejścia.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i powiedział im: Wybierzcie i weźcie sobie baranka dla swych rodzin i zabijcie go jako paschę.
5.CYLKOWI zwołał Mojżesz wszystkich starszych Israela, i rzekł do nich: "Sprowadźcie i weźcie sobie jagnięta, według rodzin swoich, a zarznijcie ofiarę paschalną.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: "Wybierzcie i weźcie sobie baranka podług rodzin waszych i ofiarujcie Paschę.
7.MIESESMojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: „Sprowadźcie i weźcie sobie jagnięta wedle rodzin waszych i zarzynajcie, jako ofiarę pesachową.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin, i zabijcie jako paschę.
9.BRYTYJKAPotem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę paschalną.
10.POZNAŃSKAMojżesz zwołał całą starszyznę Izraela i rzekł do nich:- Idźcie i przygotujcie baranki dla swych rodzin, i zabijcie [na] Paschę.
11.WARSZ.PRASKAZwołał zatem Mojżesz wszystkich starszych Izraela i powiedział im: Przygotujecie sobie jagnię albo koźlątko, po jednym dla każdej rodziny, i zabijecie jako ofiarę paschalną!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz zwołał wszystkich starszych Israela i powiedział: Sprowadźcie i weźcie sobie jagnięta według swoich rodzin, oraz zarżnijcie ofiarę paschalną.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela: Wybierzcie sobie owcę na rodzinę - polecił - i zabijcie ją jako Paschę.