« 2Moj 12:23 2 Księga Mojżeszowa 12:24 2Moj 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOstrzegaj[ę] słowa tego to przepilnego tobie i synom twym aż na wieki.
2.WUJEK.1923Strzeż słowa tego za prawo tobie, i synom twoim aż na wieki.
3.GDAŃSKA.1881I przestrzegać będziecie tego za ustawę, tobie i synom twoim aż na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Będziecie przestrzegać tego jako ustawy dla ciebie i twoich synów aż na wieki.
5.CYLKOWI będziecie przestrzegali tego, jako ustawę dla siebie i dla synów swoich, na wieki.
6.KRUSZYŃSKIZachowacie ten nakaz, jako prawo wieczne dla siebie i dla synów waszych.
7.MIESESPrzestrzegajcie tego, jako ustawy, [obowiązującej] ciebie i dzieci twoje na wieki.
8.TYSIĄCL.WYD5Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki [ważnego] dla was i dla waszych dzieci!
9.BRYTYJKAPrzestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych.
10.POZNAŃSKAZachowujcie ten nakaz jako niewzruszone prawo dla was i waszych synów.
11.WARSZ.PRASKATrzymajcie się dokładnie tego polecenia, przekazując je waszym potomkom.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziecie tego przestrzegali na wieki, jako ustawę dla siebie oraz dla swoich synów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegajcie tego zatem jako ustawy dla was i dla waszych dzieci - na wieki.