« 2Moj 12:26 2 Księga Mojżeszowa 12:27 2Moj 12:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzeczecie jim: Pospolne przyście Pana jest, gdyż szedł jest nad domy synow izrahelskich w Ejipcie, biję Ejipskie a domy nasze wywolniąc”. Tedy nakłoniwszy sie lud i pokłonił sie.
2.WUJEK.1923Powiedzcie im: Ofiara przejścia Pańskiego jest, kiedy przestępował domy synów Izraelowych w Egipcie, zabijając Egiptyany, a domy nasze wyzwalając. I schyliwszy się lud pokłonił się.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzeczecie: Ofiara to przejścia Pańskiego, który przestępował domy synów Izraelskich w Egipcie, gdy zabijał Egipt, a domy nasze wyzwalał. Zatem schylił się lud, i pokłonił się.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy odpowiecie: To ofiara paschy PANA, który ominął domy synów Izraela w Egipcie, gdy zabijał Egipcjan, a nasze domy ocalił. Potem lud schylił się i oddał pokłon.
5.CYLKOWTo odpowiecie: ofiara to paschalna Wiekuistemu, który przeszedł mimo domów synów Israelskich w Micraim, gdy raził Micrejczyków, a domy nasze uchronił." I ukłonił się lud i ukorzył się.
6.KRUSZYŃSKIodpowiecie: Ofiara Paschy dla Boga, który przeszedł przez domy synów Izraelowych w Egipcie, gdy pobił Egipt, a domy nasze ocalał". Naród się pochylił i pokłonił.
7.MIESESrzekniecie: „Ofiara jest to pesachowa przed Wiekuistym, ponieważ On ominął domy Synów Izraela w Egipcie, gdy raził Egipcjan, i ocalił domy nasze, a lud [nasz] ukorzył się i bili pokłon”.
8.TYSIĄCL.WYD5tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon.
9.BRYTYJKAOdpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i oddał pokłon.
10.POZNAŃSKAodpowiecie: "Jest to ofiara Paschy ku czci Jahwe, który w Egipcie przeszedł obok domów Izraelitów, gdy zsyłał plagę na Egipt, i ocalił nasze domy". Wtedy lud pochylił się i upadł na twarz.
11.WARSZ.PRASKAodpowiecie im tak: Jest to ofiara Paschy na cześć Jahwe, który ominął w Egipcie domy Izraelitów; przynosząc zagładę do domów Egipcjan, nasze domy ocalił. Cały lud [usłyszawszy to] skłonił się i upadł na twarz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy odpowiecie: To jest ofiara paschalna WIEKUISTEGO, który przeszedł obok domów synów Israela w Micraim, kiedy porażał Micrejczyków a nasze domy uchronił. Więc lud ukłonił się i ukorzył.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITodpowiecie: Składamy ofiarę paschalną dla PANA. Wspominamy w ten sposób, jak w Egipcie omijał On domy synów Izraela, kiedy to Egipt dotykał plagą, a nasze domy chronił. Po tych słowach lud złożył głęboki pokłon.