« 2Moj 12:33 2 Księga Mojżeszowa 12:34 2Moj 12:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy lud wziąwszy mąki kropionej, drzewiej niżliby kwaszona była, a nawiązawszy w płaszcze wkładli są na swoje plecy.
2.WUJEK.1923Wziął tedy lud rozczynioną mąkę, pierwéj niż zakwaszone było: a zawiązawszy w płaszcze kładli na ramiona swoje.
3.GDAŃSKA.1881Wziął tedy lud ciasta swe, pierwej niż zakisiały; a one ciasta swe uwinąwszy w szaty swe, kładli na ramiona swoje.
4.GDAŃSKA.2017Wziął więc lud swoje ciasto, zanim się zakwasiło, i dzieże owinięte w swoje szaty i kładli je na swoje ramiona.
5.CYLKOWI poniósł lud ciasto swoje, zanim skisło, donice swoje obwinięte w zwierzchnie szaty swe, na barkach swoich.
6.KRUSZYŃSKIZabrał naród ciasto swoje wprzód zanim było zakwaszone, związawszy w płaszcze, włożył na ramiona swoje.
7.MIESESLud zabrał ciasto swoje, zanim ono skisło: donice swoje, owinięte w szaty ich, – na barkach swoich.
8.TYSIĄCL.WYD5I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dzieżach owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach.
9.BRYTYJKAWtedy lud zabrał ciasto swoje, zanim się zakwasiło, dzieże swoje, owinięte w szaty, niosąc je na swoich ramionach.
10.POZNAŃSKALud zabrał więc ciasto chlebowe jeszcze nie przekwaszone; dzieże owinięte płaszczami [wzięto] na plecy.
11.WARSZ.PRASKAZabrali tedy Izraelici ze sobą jeszcze nie zakwaszony zaczyn chleba w umyślnie do tego przygotowanych naczyniach, które zawinęli w swoje ubrania i zarzucili sobie na plecy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lud poniósł też swoje ciasto zanim się zakwasiło; swoje dzieże owinięte w swe wierzchnie szaty i postawione na swoich barkach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ludzie włożyli na ramiona swe niezakwaszone ciasto w dzieżach owiniętych w szaty i poszli.