« 2Moj 12:35 2 Księga Mojżeszowa 12:36 2Moj 12:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI dał jest potem Pan miłość ludu przed Ejipskimi, aby jim pożyczyli, i słupili są Ejipskie.
2.WUJEK.1923A Pan dał łaskę ludowi przed Egiptyany, że im pożyczali: i złupili Egiptyany.
3.GDAŃSKA.1881A Pan dał łaskę ludowi w oczach Egipczanów, że im pożyczali; i złupili Egipt.
4.GDAŃSKA.2017A PAN dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan, tak że im pożyczyli. I złupili Egipcjan.
5.CYLKOWA Wiekuisty dał łaskę ludowi w oczach Micrejczyków i użyczyli im, i tak opróżnili Micrejczyków.
6.KRUSZYŃSKIBóg sprawił, że lud znalazł względy w oczach Egipcjan i spełniono jego żądania. I złupili Egipcjan.
7.MIESESWiekuisty udzielił ludowi temu życzliwości u Egipcjan, iż użyczali im, – tak więc oni opróżnili Egipt.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.
9.BRYTYJKAA Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak że im pożyczyli; i tak złupili Egipcjan.
10.POZNAŃSKAJahwe usposobił Egipcjan łaskawie do ludu, toteż spełnili ich życzenie. Tak to złupili Egipt.
11.WARSZ.PRASKAJahwe sprawił, że Egipcjanie okazali Izraelitom wiele przychylności i pożyczyli im wszystkiego, czego ci chcieli. I tak zostali Egipcjanie ograbieni ze wszystkiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY dał łaskę ludowi w oczach Micrejczyków, więc im dali. Tak opróżnili Micrejczyków.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ PAN nastawił Egipcjan życzliwie do nich, spełnili oni ich prośbę, a ci złupili Egipt.