« 2Moj 12:3 2 Księga Mojżeszowa 12:4 2Moj 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakli jest mniejsze czysło liczbi, iżeby nie by jich dosyć ku jedzeniu baranka, przymi sąsiada swego, jenże przyłączon jest ku domu jego pole liczby dusz, jeż to by dosyć mogło być ku jedzeniu baranka.
2.WUJEK.1923A jeźli mniejsza liczba jest, niżby dosyć było do zjedzenia baranka, weźmie sąsiada swego, który mieszka podle domu jego: wedle liczby dusz, którychby dosyć było do jedzenia baranka.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby mniejszy był dom niżeliby zjeść mogli baranka, tedy przybierze i sąsiada swego, który jest najbliższy domu jego, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ileby ich zjeść mogło baranka.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść baranka, niech dobierze go razem z sąsiadem, który jest najbliższy jej domu, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ile mogłoby zjeść baranka.
5.CYLKOWA jeżeliby za małym był dom na jagnię, to niechaj weźmie on i sąsiad jego, najbliższy jego domu, - wedle ilości dusz; każdego w miarę jego spożycia policzycie na jagnię.
6.KRUSZYŃSKIA jeśli dom jest za mały na jednego baranka, niech dobierze sąsiada pobliskiego do swego domu stosownie do liczby osób; tyle obliczycie osób na tego baranka, ile każda spożyć go może.
7.MIESESjeżeli zaś rodzina będzie zanadto mała dla jagnięcia, tedy niechaj bierze on, oraz sąsiad jego, najbliższy domu jego, – wedle ilości osób, każdy – wedle spożycia swojego, policzycie się na jagnię”.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.
9.BRYTYJKAJeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
10.POZNAŃSKAGdyby zaś rodzina jakaś była zbyt mała [aby zjeść] baranka, niech weźmie go razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jej domu, stosownie do liczby osób. Według tego, ile kto jada, obliczycie [osoby] na baranka.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli się okaże, że jakaś rodzina jest za mała, aby mogła spożyć całego baranka, to niech się postara o baranka wspólnie z najbliższymi sąsiadami, powiększając w ten sposób liczbę osób. Przy podziale baranka należy brać pod uwagę, ile kto będzie mógł spożyć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli dom byłby za mały na zjedzenie jagnięcia, to niech je weźmie on oraz jego sąsiad, najbliższy jego domu. Według ilości osób. Zliczycie na to jagnię każdego, w miarę jego spożycia.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jakaś rodzina będzie za mała, żeby spożyć całego baranka, to niech połączy się z najbliższą rodziną z sąsiedztwa, kierując się tym, ile kto w stanie jest zjeść.