« 2Moj 12:40 2 Księga Mojżeszowa 12:41 2Moj 12:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTa wypełniw wyszedł jest tegoż dnia wszyciek zbor panow z ziemie ejipskiej.
2.WUJEK.1923Które gdy się wypełniły, tegóż dnia weszło wszystko wojsko Pańskie z ziemie Egipskiéj.
3.GDAŃSKA.1881I stało się po czterech set lat i trzydziestu lat, stało się onegoż dnia, wyszły wszystkie wojska Pańskie z ziemi Egipskiej.
4.GDAŃSKA.2017I stało się tak, że po upływie czterystu trzydziestu lat, tego samego dnia, wszystkie zastępy PANA wyszły z ziemi Egiptu.
5.CYLKOWI było po upływie czterystu trzydziestu lat, że tegoż samego dnia, wyszły wszystkie zastępy Wiekuistego z ziemi Micraim.
6.KRUSZYŃSKIGdy skończyło się czterysta trzydzieści lat, tego samego dnia wszystkie hufce Boże wyszły z ziemi egipskiej.
7.MIESESPo upływie czterech setnego trzydziestego roku działo się, iż właśnie dnia owego wyszły [sc. na wolność] wszystkie hufce Wiekuistego z Kraju Egipskiego.
8.TYSIĄCL.WYD5I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej.
9.BRYTYJKAPo upływie tych czterystu trzydziestu lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana.
10.POZNAŃSKADokładnie w tym dniu, gdy upłynęło czterysta trzydzieści lat, wyszły wszystkie zastępy Jahwe z ziemi egipskiej.
11.WARSZ.PRASKAPo upływie czterystu trzydziestu lat, dokładnie w dniu, kiedy ten czas mijał, wyruszyły wszystkie zastępy Jahwe z Egiptu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się, po upływie czterystu trzydziestu lat, że tego samego dnia wyszły z ziemi Micraim wszystkie zastępy WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPo upływie tych czterystu trzydziestu lat, dokładnie tego samego dnia, wyszły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy PANA.