« 2Moj 12:41 2 Księga Mojżeszowa 12:42 2Moj 12:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNoc ta to gospodnowa ma chowana być, gdy wywiodł je z ziemie ejipskiej, tę chować mają synowie wszytcy izrahelszczy w swych rodziech.
2.WUJEK.1923Noc ta godna zachowania Panu, kiedy je wywiódł z ziemie Egipskiéj: tę zachowywać mają wszyscy synowie Izraelscy w rodzajach swoich.
3.GDAŃSKA.1881Noc ta obchodzona ma być Panu, że je wywiódł ze ziemi Egipskiej. Ta tedy noc Panu obchodzona ma być od wszystkich synów Izraelskich w narodziech ich.
4.GDAŃSKA.2017Ta noc ma być obchodzona dla PANA, dlatego że wyprowadził ich z ziemi Egiptu. Ta noc ma być więc obchodzona dla PANA przez wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia.
5.CYLKOWNoc to była czuwania dla Wiekuistego, aby ich wyprowadzić z ziemi Micraim, noc to czuwania przed Wiekuistym dla wszystkich synów Israela w pokoleniach ich.
6.KRUSZYŃSKIJest to noc czuwania Bożego, gdy wyprowadził ich z Egiptu; ta sama noc jest wigilią na cześć Boga, obchodzoną przez wszystkich synów Izraela według ich rodów.
7.MIESESNoc to jest pamiętna ku czci Wiekuistego, ponieważ On wywiódł ich [sc. na wolność] z Kraju Egipskiego, noc to jest pamiętna ku czci Wiekuistego dla wszystkich Synów Izraela w potomnych pokoleniach ich”.
8.TYSIĄCL.WYD5Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.
9.BRYTYJKAByła to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Toteż ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana.
10.POZNAŃSKA[...] wszystkim Izraelitom z pokolenia w pokolenie.
11.WARSZ.PRASKASam Jahwe czuwał tej nocy, kiedy ich wyprowadzał z Egiptu. Dlatego noc tę winni synowie Izraela, dla uczczenia Jahwe, po wszystkie pokolenia spędzać na czuwaniu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Była to noc czuwania dla WIEKUISTEGO, aby ich wyprowadził z ziemi Micraim; noc czuwania przed WIEKUISTYM dla wszystkich synów Israela w ich pokoleniach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITByła to noc czuwania. Czuwał w niej PAN, by wyprowadzić swe zastępy z Egiptu. Ta noc ma też być - na cześć PANA - nocą czuwania dla wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia.