« 2Moj 12:45 2 Księga Mojżeszowa 12:46 2Moj 12:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW jednem domu będzie jedzion ani wyniesiecie mięsa jego na dwor, ani kości jego złamieci❬e❭.
2.WUJEK.1923W jednym domu będzie jedzony: i nie wyniesiecie nic z domu z mięsa jego, ani połamiecie jego kości.
3.GDAŃSKA.1881W domu jednym będzie jedzony; nie wyniesiesz nic z domu z mięsa jego, a kości nie złamiecie w nim.
4.GDAŃSKA.2017W jednym domu będzie spożywany baranek. Nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i nie złamiecie jego kości.
5.CYLKOWW jednym domu ma być spożyta, nie wyniesiesz z domu z tego mięsa na dwór; a kości nie złamiecie w niej.
6.KRUSZYŃSKIKażdy będzie spożywał w domu; nic nie wyniesiesz poza dom z mięsa, i kości w nim nie złamiecie.
7.MIESESW jednym [sc. i tym samym] domu niech się ją spożywa, nie wynoś nic z mięsa tego z domu na dwór, a też nie łamcie kości z niej.
8.TYSIĄCL.WYD5W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu ani kawałka mięsa na zewnątrz. Kości jego łamać nie będziecie.
9.BRYTYJKAW jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz; ani kości z niej nie złamiecie.
10.POZNAŃSKANależy [ją] spożywać w jednym i tym samym domu; nie wolno ani kawałka mięsa wynieść poza dom. Nie wolno wam też łamać kości [baranka].
11.WARSZ.PRASKAPascha musi być spożywana w jednym domu. Nie wolno wynosić z domu żadnego kawałka mięsa, nie mogą też być łamane kości baranka paschalnego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ma być spożyta w jednym domu. Z tego mięsa nie wyniesiesz na zewnątrz, i kości w niej nie złamiecie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPascha ma być spożyta w domu, w którym ją przygotowano. Ani kawałka mięsa baranka nie można stamtąd wynosić. Również jego kość nie zostanie złamana.