« 2Moj 12:50 2 Księga Mojżeszowa 12:51 2Moj 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa tego dnia wywiodł jest Pan syny izrahelskie z ziemie ejipskiej w swych zastępiech.
2.WUJEK.1923(12:50b) A tegóż dnia wywiódł Pan syny Izraelowe z ziemie Egipskiéj hufcami ich.
3.GDAŃSKA.1881I stało się onegoż dnia, wywiódł Pan syny Izraelskie z ziemi Egipskiej z wojski ich.
4.GDAŃSKA.2017Tego samego dnia PAN wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu według ich zastępów.
5.CYLKOWI stało się, że tegoż samego dnia wywiódł Wiekuisty synów Israela z ziemi Micraim, wedle zastępów ich.
6.KRUSZYŃSKITego samego dnia wyprowadził Bóg synów Izraela z ziemi egipskiej według ich hufców.
7.MIESESWłaśnie tego jeszcze dnia Wiekuisty wywiódł [sc. na wolność] Synów Izraela z Kraju Egipskiego wedle hufców ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów.
9.BRYTYJKATego właśnie dnia wyprowadził Pan synów izraelskich z ziemi egipskiej, zastęp za zastępem.
10.POZNAŃSKATego samego dnia wywiódł Jahwe zastępami synów Izraela z Egiptu.
11.WARSZ.PRASKATego też dnia wyprowadził Jahwe Izraelitów z Egiptu według ustalonego porządku.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się, że tego samego dnia WIEKUISTY wyprowadził synów Israela z ziemi Micraim, według ich zastępów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITI właśnie w tym dniu, zastęp za zastępem, PAN wyprowadził synów Izraela z Egiptu.