« 2Moj 12:5 2 Księga Mojżeszowa 12:6 2Moj 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA będziecie ji chować aż do czwartegonaście dnia tego to miesiąca i będzie[cie] ji ofierować wszytko pospolstwo synow izrahelskich k wieczoru.
2.WUJEK.1923I będziecie go chować aż do czternastego dnia miesiąca tego, i ofiaruje go wszystko zgromadzenie synów Izraelowych ku wieczorowi.
3.GDAŃSKA.1881I będziecie go chowali aż do czternastego dnia miesiąca tego; a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia Izraelskiego między dwoma wieczorami.
4.GDAŃSKA.2017Będziecie go strzegli aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór.
5.CYLKOWI będziecie je chowali do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zarznie je cała rzesza zboru Israelskiego, nad wieczorem.
6.KRUSZYŃSKII będziecie go strzegli aż do czternastego dnia tego miesiąca i całe zgromadzenie Izraela zabije go ku wieczorowi.
7.MIESESChowajcie je do czternastego dnia miesiąca tego; wówczas niech go cała rzesza Gminy Izraela zarzyna przed wieczorem.
8.TYSIĄCL.WYD5Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.
9.BRYTYJKABędziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.
10.POZNAŃSKAPrzechowacie je aż do czternastego dnia tego miesiąca, a następnie całe zgromadzenie Izraela zabije je pod wieczór.
11.WARSZ.PRASKAMacie baranka przetrzymać u siebie aż do dnia czternastego tego miesiąca, a wieczorem dnia czternastego powinno się go zabić wobec zgromadzenia całego Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będziecie je chowali do czternastego dnia tego miesiąca; a wtedy, pomiędzy dwoma wieczorami, zarżnie je cała rzesza zboru israelskiego.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziecie go strzec do czternastego dnia tego miesiąca, a w tym dniu, wieczorem, w całym zgromadzeniu Izraela, baranek każdej rodziny zostanie zabity.