« Mar 12:19 Ewangelia Marka 12:20 Mar 12:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Siedm przeto braciej było, a pierwszy pojął żonę, i umarł nie zostawiwszy nasienia.
2.WUJEK.1923Było tedy siedm braciéj: a pierwszy pojął żonę i umarł, nie zostawiwszy nasienia.
3.RAKOW.NTSiedm braci było; a pierwszy pojął żonę, i umierając nie zostawił nasienia.
4.GDAŃSKA.1881Było tedy siedm braci; a pierwszy pojąwszy żonę umarł, i nie zostawił nasienia;
5.GDAŃSKA.2017Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, nie zostawiwszy potomstwa.
6.SZCZEPAŃSKIByło {zaś} siedmiu braci; a pierwszy ożenił się, ale umierając nie zostawił potomstwa;
7.GRZYM1936Otóż było siedmiu braci; pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietny,
8.DĄBR.WUL.1973Było tedy siedmiu braci, a pierwszy pojął żonę i umarł nie zostawiwszy potomstwa.
9.DĄBR.GR.1961Było siedmiu braci. A pierwszy pojął żonę i umarł nie zostawiwszy potomstwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa.
11.BRYTYJKAOtóż, było siedmiu braci, pierwszy pojął żonę, a umierając nie pozostawił potomstwa.
12.POZNAŃSKAByło siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, i nie zostawił potomstwa.
13.WARSZ.PRASKAOtóż było raz siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł nie zostawiwszy potomstwa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Było siedmiu braci; pierwszy pojął żonę i umierając nie zostawił potomstwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż było siedmiu braci; pierwszy się ożenił, lecz umarł bezdzietnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Było więc siedmiu braci; a pierwszy pojął żonę, umarł i nie zostawił potomka;