« Mar 12:23 Ewangelia Marka 12:24 Mar 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jezus rzekł im: Nie przetoli się zwodzicie, że niewiecie pisma ani mocy Bożej?
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedziawszy, rzekł im: Izaż nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma, ani mocy Bożéj?
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus rzekł im: Zaż nie dla tego błądzicie, że nie umiecie Pism, ani mocy Bożej?
4.GDAŃSKA.1881Na to Jezus odpowiadając rzekł im: Zaż nie dlatego błądzicie, iżeście nie powiadomi Pisma ani mocy Bożej?
5.GDAŃSKA.2017Na to Jezus im odpowiedział: Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga?
6.SZCZEPAŃSKI{A} Jezus {odpowiadając) rzekł im: Czyż nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma, ani mocy Bożej?
7.GRZYM1936Jezus tak im odpowiedział: Czyż nie mylicie się przez to, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej?
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiadając rzekł im: Czyż nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?
9.DĄBR.GR.1961Rzekł im Jezus: Czyż nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?
11.BRYTYJKAOdpowiedział im Jezus: Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej?
12.POZNAŃSKAJezus zaś rzekł: - Wasz błąd na tym polega, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiadając im rzekł: Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie ani Pisma, ani mocy Bożej ?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł im: Czyż nie przez to błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Boga?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus im odpowiedział: Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Boga?
16.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Czy nie dlatego jesteście w błędzie, że nie znacie Pism, ani mocy Bożej?