« Mar 12:35 Ewangelia Marka 12:36 Mar 12:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sam Dawid mówi wduchu świętym: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje, podnoszkiem nóg twych.
2.WUJEK.1923Albowiem sam Dawid mówi w Duchu Ś.: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojéj, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
3.RAKOW.NTSam bowiem Dawid powiedział w Duchu świętym: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, ażbym położył nieprzyjacioły twe, podnóżkiem nóg twych.
4.GDAŃSKA.1881Bo sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
5.GDAŃSKA.2017Sam Dawid bowiem powiedział przez Ducha Świętego: Rzekł Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy.
6.SZCZEPAŃSKIWszak sam Dawid mocą Ducha Świętego powiedział: »Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej; aż położę twych wrogów podnóżkiem stóp twoich«.
7.GRZYM1936kiedy sam Dawid mówi w Duchu świętym: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły podnóżkiem stóp twoich!
8.DĄBR.WUL.1973Sam bowiem Dawid powiedział przez Ducha Świętego: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.
9.DĄBR.GR.1961Sam Dawid powiedział przez Ducha Świętego: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod stopy twoje.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.
11.BRYTYJKAWszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym:Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich?
12.POZNAŃSKAA sam Dawid Duchem Świętym natchniony powiedział: "Rzekł Pan mojemu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż twych nieprzyjaciół rzucę pod twoje stopy".
13.WARSZ.PRASKAPrzecież sam Dawid powiedział w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego, zasiadaj po prawicy mojej, aż złożę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po Mojej prawicy, aż uczynię twych nieprzyjaciół podnóżkiem twoich nóg.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSam Dawid przecież powiedział natchniony przez Ducha Świętego: Pan oświadczył memu Panu: Usiądź po mojej prawicy, aż pod Twoje stopy położę Twoich wrogów!
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo sam Dawid w Duchu Świętym powiedział: Rzekł Pan mojemu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół twoich pod podnóżek twoich stóp.