« Mar 12:43 Ewangelia Marka 12:44 Mar 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszystcy co im zbywało, miotali, ale ta zniedostatku swego wszytko co miała wrzuciła, wszytkę żywność swoję.
2.WUJEK.1923Albowiem wszyscy z tego, co im zbywało, rzucali; a ta z niedostatku swego wszystko, co miała, wrzuciła, wszystkę żywność swoję.
3.RAKOW.NTAbowiem wszyscy z tego co im zbywa wrzucili; a ta z niedostatku swego wszytko co miała wrzuciła, wszytkę żywność swoję.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, rzucali; ale ta z ubóstwa swego wszystko, co miała, wrzuciła, wszystkę żywność swoję.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ale ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ta zaś, przy swojem ubóstwie, wrzuciła wszystko, co miała: całe swoje utrzymanie.
7.GRZYM1936bo wszyscy dali z tego, co zbywało, a ona w swem ubóstwie oddała wszystko, co stanowiło jej utrzymanie.
8.DĄBR.WUL.1973Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ta zaś z niedostatku swego wszystko, co miała, wrzuciła, całe utrzymanie swoje.
9.DĄBR.GR.1961Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ta zaś w niedostatku swoim wszystko, co miała, wrzuciła, całe mienie swoje.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.
11.BRYTYJKABo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.
12.POZNAŃSKABo wszyscy wrzucili z tego, co im zbywało, a ona przy swoim ubóstwie wrzuciła wszystko, co miała na życie.
13.WARSZ.PRASKAWszyscy bowiem dawali z tego, co im zbywało, a ona ze swego ubóstwa oddała wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wszyscy rzucili z tego, co im zbywa; zaś ta, ze swej biedy, wrzuciła wszystko co miała, całe swoje środki do życia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś - sama w niedostatku - wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo wszyscy wrzucili z tego, co im zbywało; ale ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko co miała, wszystkie środki do życia.