« Oze 3:2 Księga Ozeasza 3:3 Oze 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem do niéj: Przez wiele dni będziesz mię czekała, nie będziesz nierządu patrzała, ani będziesz z mężem; ale i ja ciebie czekać będę.
2.GDAŃSKA.1881I rzekłem do niej: Siedź mi tak przez wiele dni, a nie płódź wszeteczeństwa, ani chodź za mąż, a ja też dla ciebie.
3.GDAŃSKA.2017I powiedziałem do niej: Pozostaniesz u mnie przez wiele dni. Nie będziesz uprawiała nierządu ani nie będziesz należała do innego mężczyzny, a ja też będę dla ciebie.
4.CYLKOWI rzekłem do niej przez długi czas będziesz mi tak przesiadywała, nie zalecając się i nie oddając się nikomu a tak zachowam się i ja wobec ciebie;
5.MICHALSKII powiedziałem do niej: siedź mi, przez wiele dni nie cudzołóż, i nie bądź niczyją, ani także ja twym.
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekłem do niej: Przez wiele dni pozostaniesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu ani należała do [innego] mężczyzny, a również ja nie zbliżę się do ciebie.
7.BRYTYJKAI powiedziałem do niej: Siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie!
8.POZNAŃSKAI rzekłem do niej: "Przez wiele dni pozostaniesz tu tylko ze mną; nie będziesz cudzołożyła, nie będziesz należała do żadnego mężczyzny ani też ja [nie zbliżę się] do ciebie".
9.WARSZ.PRASKAI tak jej powiedziałem: Przez wiele dni pozostaniesz u mnie, nie uprawiając nierządu i nie oddając się żadnemu mężczyźnie, a i ja również nie zbliżę się do ciebie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do niej powiedziałem: Będziesz tak siedziała przez długi czas, nie zalecając się i nie oddając się nikomu; tak zachowam się i ja wobec ciebie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałem do niej: Pozostań u mnie na dłuższy czas, źle się nie prowadź, nie oddawaj się mężczyznom, a ja też do ciebie [nie przyjdę].