« Oze 3:4 Księga Ozeasza 3:5 Oze 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i będą się lękać na Pana i na dobro jego na ostatku dni.
2.GDAŃSKA.1881A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości jego w ostatnie dni.
3.GDAŃSKA.2017Potem synowie Izraela nawrócą się i będą szukać PANA, swego Boga, i Dawida, swego króla; a w ostatecznych dniach będą się bać PANA i jego dobroci.
4.CYLKOWPoczem nawrócą się synowie Israela, by szukać Wiekuistego, Boga swego, i Dawida swego króla; i zatrzęsą się do Wiekuistego i do dobrotliwości Jego u kresu onych dni.
5.MICHALSKIPotem wrócą się synowie Izraela, i szukać będą Jahwe Boga swego, i Dawida króla swego; a drżąc pójdą do Jahwe, i do tego, co dobrem u Niego, na ostatku dni!
6.TYSIĄCL.WYD5Potem synowie Izraela nawrócą się i szukać będą Pana, Boga swego, i króla swego, Dawida; z drżeniem pośpieszą do Pana, do Jego dóbr, u kresu dni.
7.BRYTYJKAPotem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.
8.POZNAŃSKAPotem nawrócą się synowie Izraela szukać będą Jahwe, swego Boga, (i Dawida, swego króla), a w czasach ostatecznych zwrócą się z lękiem do Jahwe i do Jego dobroci.
9.WARSZ.PRASKAPotem znów się nawrócą synowie Izraela, zaczną szukać swego Pana Boga, a także Dawida, króla swego. Z drżeniem biec będą wszyscy do Pana i do dóbr Jego, Kiedy dni ostatnie nadejdą.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem synowie Israela się nawrócą, by szukać WIEKUISTEGO, swego Boga, oraz Dawida, swego króla. U kresu owych dni popatrzą z przerażeniem w kierunku WIEKUISTEGO oraz ku Jego dobroci.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem jednak zawrócą synowie Izraela i będą szukać PANA, swego Boga, oraz króla z rodu Dawida. W dniach ostatecznych zwrócą się przerażeni do PANA i będą liczyć na Jego dobroć.