« Apok 19:5 Apokalipsa Jana 19:6 Apok 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem głos zgraje wielkiej, i jako głos wód mnogich, i jako głos gromów silnych mówiące: Hallelujah, iż królował Pan Bóg nasz wszechmocny.
2.WUJEK.1923I słyszałem jako głos rzeszy wielkiéj i głos wiela wód i jako głos wielkich gromów, mówiących: Allelu-Ja! iż królował Pan, Bóg nasz wszechmogący.
3.RAKOW.NTI słyszałem jako głos tłumu wielkiego, i jako głos wód wiela, i jako głos gromów mocnych, mówiących: Halleluja! iż królował Pan Bóg nasz on wszechmogący.
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem głos jako ludu wielkiego i jako głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów, mówiących: Halleluja! iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący.
6.JACZEWSKII usłyszałem jakoby głos wielkiej rzeszy, a głos tak silny jakoby szum bałwanów morskich, jakoby huk wielu grzmotów razem, a głos ten wołał: "Alleluja! Niech nam panuje Pan Bóg nasz wszechmocny;
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem jakoby głos tłumu licznego, i jakoby głos wód wielu, i jakoby głos grzmotów mocnych, mówiących: „Alleluja; bo zapanował Pan, Bóg, wszechwładca.
8.MARIAWICII słyszałem głos, jakoby głos wielkiej rzeszy i jakoby głos wielu wód i jakoby głos wielkich gromów, mówiących: Alleluja! ponieważ króluje Pan Bóg nasz Wszechmogący;
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i głos wielu wód, i jakby huk wielu gromów mówiących: Alleluja, rozpoczął panowanie Pan Bóg nasz wszechmogący.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem głos, jak gdyby rzeszy ogromnej i szum wielu wód i jakby huk gromów potężnych, mówiących: Alleluja, rozpoczął panowanie Pan, Bóg nasz, władca wszechrzeczy.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
12.BRYTYJKAI usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.
13.POZNAŃSKAI usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby szum potężnych wód, i jakby huk potężnych gromów, które mówiły: "Alleluja! Bo Pan Bóg nasz, Władca wszechrzeczy objął królewską swą władzę.
14.WARSZ.PRASKAI zaraz usłyszałem jakby wołanie wielkiej rzeszy, jakby szum wielkich wód i echo grzmotów wielkich, które wołały: Alleluja! Zakrólował bowiem Pan, Bóg nasz, Wszechmogący.
15.KALETAI słyszałem jako głos ludu wielkiego i jako głos wód wielu, i jako głos gromów mocnych, mówiących: Halleluja! iż ujął_królestwo Bóg, Pan nasz wszechmogący.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem także głos jakby licznego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos mocnych grzmotów, mówiących: Alleluja; gdyż został Królem Pan, Bóg Wszechwładca!
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy doszedł mnie głos jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem: Alleluja! Pan, nasz Wszechmogący Bóg, objął panowanie!
18.TOR.PRZ.I słyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych grzmotów, mówiących: Hallelujah! Gdyż zakrólował Pan, Bóg Wszechmogący;