« Psal 86:14 Księga Psalmów 86:15 Psal 86:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:14) A ty, Gospodnie, lutościwiec i miłosierdny, mogący i wiele miłosier, i prawdziwy,
2.PS.PUŁAWSKI(85:14) A ty, Gospodnie, lutościwy i miłosierny, cirpiący i wielikiego miłosierdzia, i prawdziwy,
3.WUJEK.1923A ty, Panie, Bóg litościwy i miłościwy, cierpliwy i wielce miłosierny i prawdziwy:
4.GDAŃSKA.1881Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy!
5.GDAŃSKA.2017Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy.
6.PS.BYCZ.1854Ale-Ty, Panie, Bógeś miłosiern, i-łaskaw, powolen do gniéwu, i-wielkiéj- dobroci, i-prawdy.
7.GÖTZE.1937Ale, Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielkim w dobroci i prawdzie.
8.CYLKOWA Ty Panie, Pan miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, pełen litości i prawdy.
9.KRUSZYŃSKIA Tyś, Panie, Bogiem miłosierdzia i litości, daleki od grzechu, a wielce miłosierny i wierny.
10.ASZKENAZY Tyś wszak Panie wszechmocny jest litościwy i miłościwy, powściągliwy wielce a pełen łaski i prawdy.
11.SZERUDAAle Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu i pełnym łaski oraz wierności.
12.TYSIĄCL.WYD1(85:15) Aleś Ty, Panie, Bóg miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory, bardzo łagodny i wierny.
13.TYSIĄCL.WYD5Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.
14.BRYTYJKATy zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.
15.POZNAŃSKALecz Ty, o Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu i wielce dobrotliwym, i wiernym.
16.WARSZ.PRASKAAle Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i dobrym, do gniewu nieskorym, przebogatym w łaskę i wierność.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, pełnym litości i prawdy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAle Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.