« Psal 86:16 Księga Psalmów 86:17 Psal 87:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:16) Uczyń se mną znamię w dobrem, aby widzieli, jiż mie nienaźrzeli, i osromoceni bądźcie, bo ty, Gospodnie, podpomogł jeś mie i ucieszy[szy]ł jeś mie.
2.PS.PUŁAWSKI(85:16) Uczyń se mną znamię w dobrem, iż uźrzą, jiż mie nienaźrzeli, i osromoceni bądźcie, bo ty, Boże, pomogł jeś mi i ucieszył jeś mie.
3.WUJEK.1923Uczyń zemną znak ku dobremu, aby ujrzeli ci, którzy mię nienawidzą, a byli zawstydzeni, iżeś ty. Panie, ratował mię, i pocieszyłeś mię.
4.GDAŃSKA.1881Okaż mi znak dobroci twojej, aby to widząc ci, którzy mię mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mię ty, Panie! poratował, i pocieszyłeś mię.
5.GDAŃSKA.2017Daj mi znak twojej dobroci, aby ci, którzy mnie nienawidzą, zobaczyli i zawstydzili się, że ty, PANIE, wspomogłeś mnie i pocieszyłeś.
6.PS.BYCZ.1854Uczyń na-mnie, znak, ku-pomyślności; aby-widzieli nienawidzący-mię, i-zawstydzeni-byli; że Ty, Panie, dopomagasz-mi, i pocieszasz-mię.
7.GÖTZE.1937Okaż mi znak ku dobremu, aby nienawidzący mnie zobaczyli go ku swemu zawstydzeniu, że Ty, Panie, pomogłeś mi i pocieszyłeś mnie.
8.CYLKOWUczyń mi znak łaski, a ujrzą nieprzyjaciele moi i zawstydzą się, że Ty Boże wspomagasz i pocieszasz mnie.
9.KRUSZYŃSKIUczyń mi znak dobroci, aby wiedzieli, co mnie nienawidzą i zawstydzili się, albowiem Ty, Panie, poratowałeś mnie i pocieszyłeś mnie.
10.ASZKENAZY Uczyń ze mną znak ku dobremu a ujrzą ci, co mnie mają w nienawiści i będą zawstydzeni, bo Ty Jehowo mnie wspomogłeś i mnie pocieszyłeś.
11.SZERUDAUczyń na mnie znak przychylności, aby nienawidzący mnie ujrzeli ze wstydem, że Ty, Panie, wspomogłeś i pocieszyłeś mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(85:17) Daj mi znak Twojej łaski, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty mi pomógł i pocieszył mnie, Panie.
13.TYSIĄCL.WYD5Uczyń dla mnie znak - zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.
14.BRYTYJKADaj znak, że jesteś mi przychylny, Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie!
15.POZNAŃSKAOkaż mi znak Twej łaskawości, by ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ku swemu zawstydzeniu, że Ty, o Jahwe, wspomagasz mnie i pocieszasz.
16.WARSZ.PRASKAUczyń jakiś znak i ześlij mi szczęście! Wszyscy zaś, którzy mnie nienawidzą niech zobaczą, że to właśnie Ty, o Panie, uratowałeś mnie i pocieszyłeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uczyń mi znak łaski, a zobaczą to moi nieprzyjaciele i się zawstydzą, że Ty, WIEKUISTY, wspomagasz mnie i pocieszasz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUczyń znak, że jesteś mi przychylny, Niech to zobaczą ci, którzy mnie nienawidzą, i okryją się wstydem, Widząc, że Ty, PANIE, okazałeś mi wsparcie i udzieliłeś pociechy.