« Psal 86:1 Księga Psalmów 86:2 Psal 86:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:2) Strzeży dusze mojej, bo święty jeśm, zbawiona uczyń sługę twego, Boże moj, pwającego w cię!
2.PS.PUŁAWSKI(85:2) Strz❬eż❭y dusze moje, bo święty jeśm, zbawionym uczyń sługę twego, Boże moj, pwającego w cię!
3.WUJEK.1923Strzeż dusze mojéj; bom święty jest: zbaw sługę twego, Boże mój, nadzieję mającego w tobie.
4.GDAŃSKA.1881Strzeżże duszy mojej, bom jest ten, którego ty miłujesz; zachowaj sługę twego, Boże mój! który ma nadzieję w tobie.
5.GDAŃSKA.2017Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny; mój Boże, wybaw twego sługę, który ufa tobie.
6.PS.BYCZ.1854Strzeż duszy-mojéj; bo, miłującym Cię, ja; zachowaj sługę-Twego, (Ty, o-Boże-mój!) tego,-zdającego-się, na-Ciebie.
7.GÖTZE.1937Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny; wybaw Ty, Boże mój, sługę Swego, który w Tobie ma nadzieję!
8.CYLKOWOchroń duszę moję, wszak cnotliwy jestem, wspomóż sługę Twojego, Ty o Panie mój, ufającego Tobie.
9.KRUSZYŃSKIStrzeż duszy mej, bom wierny jest; zbaw sługę Twego, Ty, Boże mój! - tego, co ma nadzieję w Tobie.
10.ASZKENAZY Strzeż duszy mej, iż jestem miłościwy, wybaw Twego sługę, - Ty, mój Boże, - który ufnie spogląda ku Tobie.
11.SZERUDAZachowaj duszę moją, bom jest pobożny; wspomóż, Boże mój sługę swego, który ufa Tobie!
12.TYSIĄCL.WYD1(85:2) Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany; zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
13.TYSIĄCL.WYD5Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim,
14.BRYTYJKAZachowaj duszę moją, bom jest pobożny! Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie!
15.POZNAŃSKAStrzeż mego życia, bo jestem Ci oddany, ratuj sługę swego, który w Tobie pokłada nadzieję!
16.WARSZ.PRASKAStrzeż mnie, bo Cię miłuję, wspomóż Twojego sługę, bo Tobie zaufał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ochroń mą duszę, bo przecież jestem wierny; Ty wspomóż Twojego sługę, co Ci ufa, mój Boże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITStrzeż mojej duszy, bo oddałem się Tobie - Wybaw, mój Boże, swego sługę, który Tobie ufa.