« Psal 86:3 Księga Psalmów 86:4 Psal 86:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:3b) uwiesiel duszę sługi twego, bo ku tobie, Gospodnie, duszę moję podźwigł jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(85:3b) uwiesiel duszę sługi twego, bo ku tobie, Boże, duszę moję podźwigłeśm.
3.WUJEK.1923Rozwesel duszę sługi twego; bom ku tobie, Panie, podniósł duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881Rozwesel duszę sługi twego; bo do ciebie, o Panie! duszę swą podnoszę.
5.GDAŃSKA.2017Rozraduj duszę twego sługi, bo do ciebie, Panie, wznoszę swą duszę.
6.PS.BYCZ.1854Pociesz duszę sługi-Twego; bo, do-Ciebie, o-Panie! duszę-moję wznoszę.
7.GÖTZE.1937Uraduj duszę sługi Swego; bo do Ciebie, Panie, podnoszę duszę swoją.
8.CYLKOWPociesz duszę sługi Twojego, bo do Ciebie Panie duszę moję wznoszę.
9.KRUSZYŃSKIPociesz duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, mą duszę podnoszę!
10.ASZKENAZY Rozwesel duszę sługi Twojego, gdyż do Ciebie Panie wznoszę mą duszę.
11.SZERUDARozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie podnoszę mą duszę!
12.TYSIĄCL.WYD1(85:4) Rozwesel duszę sługi swego, bo ku Tobie, Panie, duszę mą podnoszę.
13.TYSIĄCL.WYD5Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
14.BRYTYJKARozwesel duszę sługi swego, Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!
15.POZNAŃSKAObdarz radością serce sługi Twego, do Ciebie bowiem, Panie, wznoszę duszę moją!
16.WARSZ.PRASKAO Panie, bądź radością dla Twego sługi, bo wznoszę moją duszę ku Tobie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pociesz duszę Twojego sługi, Panie, bo wznoszę do Ciebie mą duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWnieś radość w życie swego sługi, Bo przed Tobą, Panie, otwieram moją duszę!