« Psal 86:4 Księga Psalmów 86:5 Psal 86:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:4) Bo ty, Gospodnie, lubieźliwy i cichy jeś, i wiele miłosierdź wszem wzywającym ciebie.
2.PS.PUŁAWSKI(85:4) Bo ty, Boże, słodki i cichy, i wielikiego miłosierdzia wszem wzywającym cie.
3.WUJEK.1923Albowiemeś ty, Panie, słodki i cichy, i wielce miłosierny ku wszystkim, którzy cię wzywają.
4.GDAŃSKA.1881Boś ty, Panie! dobry i litościwy, i wielce miłosierny wszystkim, którzy cię wzywają.
5.GDAŃSKA.2017Bo ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy cię wzywają.
6.PS.BYCZ.1854Wszakeś Ty, Panie, dobrym, i-przebaczającym, oraz-wielceś łaskaw, dla-wszystkich, wzywających-Cię.
7.GÖTZE.1937Albowiem Tyś, Panie, dobry i chętnie przebaczasz, i jesteś bogaty w dobroć względem wszystkich, którzy Cię wzywają.
8.CYLKOWBo Ty Panie dobry i pobłażliwy, i wielce łaskawy dla wszystkich, którzy wzywają Cię.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem Ty, Panie, jesteś dobrym i litościwym i wielką masz litość dla wszystkich, co Cię wzywają.
10.ASZKENAZY Boś Ty o Panie jest dobry i wybaczający a pełen łaski dla wszystkich, co Cię wołają.
11.SZERUDATy bowiem, Panie, jesteś dobrotliwy i przebaczający, i pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
12.TYSIĄCL.WYD1(85:5) Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
13.TYSIĄCL.WYD5Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
14.BRYTYJKATy bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.
15.POZNAŃSKABo Ty, o Panie, dobrotliwy jesteś i skory do przebaczania, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
16.WARSZ.PRASKAO Panie, jesteś miłosierny i do przebaczenia skory, a w łaskę bogaty dla tych, którzy Cię wzywają.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Ty, Panie, jesteś dobry i pobłażliwy, oraz wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy bowiem, Panie, jesteś dobry i gotów przebaczyć, Jesteś pełen łaski dla wszystkich, którzy Ciebie wzywają.