« Psal 86:7 Księga Psalmów 86:8 Psal 86:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:7) Nie jest rowiennik tobie w bodzech, Gospodnie, i nie jest podług dział twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(85:7) Nie jest rowien tobie w bodzech, Boże, ani jest podług dział twych.
3.WUJEK.1923Niemasz tobie podobnego między bogi, Panie, i niemasz według uczynków twoich.
4.GDAŃSKA.1881Nie masz żadnego podobnego tobie między bogami, o Panie! i nie masz takowych spraw, jako są twoje.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma wśród bogów podobnego tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak twoje.
6.PS.BYCZ.1854Nie-ma równego-Tobie, między-bogami, o-Panie! i-nie-ma, jak-dziéła-Twoje.
7.GÖTZE.1937Tobie, Panie, nikt nie jest równy pomiędzy bogami, i niczego porównać nie można z uczynkami Twojemi.
8.CYLKOWNikt nie dorówna Tobie pomiędzy bóztwami Panie, nic nie dorówna dziełom Twoim.
9.KRUSZYŃSKINiemasz podobnego Tobie między bogami, Panie, niemasz spraw, jak Twoje.
10.ASZKENAZY Niemasz jako Ciebie między bogami, o Panie i niemasz jako dzieła Twoje!
11.SZERUDANie ma równego Tobie między bogami, Panie, i nic nie dorówna dziełom Twoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(85:8) Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani dzieła podobnego dziełu Twojemu.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.
14.BRYTYJKANie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje.
15.POZNAŃSKANie ma wśród bogów żadnego Tobie równego, Panie, i nic nie dorówna dziełom Twoim.
16.WARSZ.PRASKAO Panie, nie masz sobie równego pośród wszystkich bogów i równych sobie nie mają dzieła, których Ty dokonałeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt Ci nie dorówna pomiędzy bóstwami, Panie; nic nie dorówna Twoim dziełom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma równego Tobie pomiędzy bogami, I nie ma dzieła, Panie, takiego, jak Twoje.