« Hiob 5:18 Księga Hioba 5:19 Hiob 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W sześciu ucisków wybawi cię, a w siódmym nie tknie cię złe.
2.GDAŃSKA.1881Z sześciu ucisków wyrwie cię, a w siódmym nie tknie się ciebie złe.
3.GDAŃSKA.2017Z sześciu nieszczęść cię wyrwie, a w siódmym nie dotknie cię zło.
4.CYLKOWZ sześciu utrapień cię wyzwoli, a w siedmiu nie dotknie cię zło.
5.KRUSZYŃSKISześć razy uwolni cię od utrapień, a za siódmym razem zło cię nie dotknie.
6.TYSIĄCL.WYD5Od sześciu cię nieszczęść uwolni, w siedmiu - zło cię nie dotknie.
7.BRYTYJKAWyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło.
8.POZNAŃSKAOd sześciu plag cię uwolni, siódme zło ciebie nie dosięże.
9.WARSZ.PRASKAW sześciu nieszczęściach ześle ci ratunek, w siódmym - zło od ciebie oddali.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyzwoli cię z sześciu utrapień a w siódmym nie dotknie cię zło.
11.EIB.BIBLIA.2016Wybawi cię z sześciu utrapień i w siódmym też zabezpieczy.