« Hiob 5:21 Księga Hioba 5:22 Hiob 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Będziesz się śmiał w spustoszeniu i w głodzie, i nie będziesz się bał zwierząt ziemskich.
2.GDAŃSKA.1881W spustoszeniu i w głodzie śmiać się będziesz, a zwierząt ziemskich bać się nie będziesz.
3.GDAŃSKA.2017Będziesz się śmiał ze spustoszenia i głodu, nie będziesz się bał zwierząt ziemi.
4.CYLKOWSpustoszeniu i głodowi urągać możesz, a bestyj ziemi bać się nie potrzebujesz.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz się śmiał ze spustoszenia i głodu i zwierząt dzikich bać się nie będziesz.
6.TYSIĄCL.WYD5będziesz się śmiał z suszy i głodu, nie zadrżysz przed dzikim zwierzęciem,
7.BRYTYJKAZe zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał.
8.POZNAŃSKABędziesz się śmiał ze spustoszenia i głodu i nie ulękniesz się dzikiego zwierza,
9.WARSZ.PRASKABędziesz drwił i z suszy, i z głodu, nie przerazi cię wcale żadne dzikie zwierzę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Możesz urągać spustoszeniu, głodowi i nie musisz się obawiać zwierząt ziemi.
11.EIB.BIBLIA.2016Śmiać się będziesz ze zniszczeń i głodu, nie przestraszą cię dzikie zwierzęta -