« Hiob 5:22 Księga Hioba 5:23 Hiob 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale z kamieńmi pól przymierze twoje, a bestye ziemne spokojneć będą.
2.GDAŃSKA.1881Bo z kamieniem polnym będzie przymierze twoje, a okrutny zwierz polny spokojnym ci się stawi.
3.GDAŃSKA.2017Zawrzesz bowiem przymierze z kamieniami na polu, a okrutny zwierz polny będzie żyć z tobą w pokoju.
4.CYLKOWAlbowiem z kamieniem polnym sprzymierzony jesteś, a bestje dzikie zaprzyjaźniły się z tobą.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz miał bowiem przymierze z kamieniami polnymi, a i zwierzęta dzikie będą w zgodzie z tobą.
6.TYSIĄCL.WYD5bo zawrzesz przymierze z polnymi kamieniami i przyjaźń - z polną zwierzyną.
7.BRYTYJKABo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju.
8.POZNAŃSKAbo z kamieniami na polu zawrzesz przymierze i dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju.
9.WARSZ.PRASKAZawrzesz przymierze z kamieniami na polu, z dzikimi zwierzętami będziesz żył w przyjaźni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jesteś sprzymierzony z polnym kamieniem, a dzikie bestie będą z tobą w przyjaźni.
11.EIB.BIBLIA.2016bo sprzymierzony będziesz z kamieniami na polu, zawrzesz sojusz z drapieżnikami.