« Hiob 5:3 Księga Hioba 5:4 Hiob 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Daleko będą synowie jego od zbawienia i starci będą w bramie, i nie będzie, ktoby wyrwał.
2.GDAŃSKA.1881Oddaleni będą synowie jego od zbawienia, i starci będą w bramie, a nie będzie, ktoby ich wyrwał.
3.GDAŃSKA.2017Jego synowie są daleko od ratunku, zostają zdeptani w bramie, a nie ma nikogo, kto by ich ocalił.
4.CYLKOWDalekie są dzieci jego od pomocy; zdeptane zostają w bramie a nikt nie ocala.
5.KRUSZYŃSKIDalecy będą synowie jego od wybawienia; będą przy bramie porozbijani i nikt ich nie ocali.
6.TYSIĄCL.WYD5od jego synów dalekie ocalenie, uciśnieni w bramie są bez obrońcy.
7.BRYTYJKAJego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, a nie ma obrońcy.
8.POZNAŃSKASynowie jego są pozbawieni pomocy, zginą przy bramie i nikt ich nie uratuje.
9.WARSZ.PRASKAJego dzieci, pozbawione opieki, będą ginąć w bramie, a nikt ich nie wesprze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego dzieci dalekie są od pomocy; zostają zdeptane w bramie i nikt ich nie ocala.
11.EIB.BIBLIA.2016Jego dzieciom trudno będzie o ratunek, w sądach miejskich zostaną bez wybawcy.