« Hiob 5:8 Księga Hioba 5:9 Hiob 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który czyni wielkie rzeczy i nie wybadane i dziwne bez liczby.
2.GDAŃSKA.1881Który czyni rzeczy wielkie i niewybadane, dziwne, którym liczby niemasz;
3.GDAŃSKA.2017Który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone;
4.CYLKOWKtóry spełnia rzeczy wielkie i niezbadane, dziwne, którym liczby niemasz.
5.KRUSZYŃSKIOn czyni rzeczy wielkie, które nie mogą być zbadane, cuda, których nie da się policzyć.
6.TYSIĄCL.WYD5On czyni niezmierne dziwy, a cudów Jego bez liku:
7.BRYTYJKAktóry czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone,
8.POZNAŃSKAOn czyni wielkie i niepojęte rzeczy i cuda nieprzeliczone, których zliczyć się nie da.
9.WARSZ.PRASKABo On czyni rzeczy wielkie i niezbadane i cuda, których nikt nie zliczy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który spełnia rzeczy wielkie, niezbadane i dziwne, oraz nie ma ich liczby.
11.EIB.BIBLIA.2016Temu, który czyni rzeczy wielkie, niezbadane, i cuda, dla których nie ma liczby.