« 1Moj 10:19 1 Księga Mojżeszowa 10:20 1Moj 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć są synowie Cham w swem pokoleniu a w swem rodu i we swem języku, i w swej wszytkiej włości.
2.WUJEK.1923Ci są synowie Chamowi w rodach, i w językach, w pokoleniach, ziemiach, i narodach ich.
3.GDAŃSKA.1881Ci są synowie Chamowi w familijach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.
4.GDAŃSKA.2017To synowie Chama według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach.
5.NEUFELD.1863Oto synowie Chama podług ich pokoleń, podług ich języków, w ich krajach, w ich narodach.
6.CYLKOWOto synowie Chama podług plemion swych, podług języków swoich, w krajach swoich, podług narodów swych.
7.KRUSZYŃSKICi są synowie Hama, według ich rodów, według ich języków, w ich krajach, wśród ich narodów.
8.MIESESCi to są Synowie Chama wedle plemion swoich i języków swoich, w krajach swoich wedle narodów swoich.
9.TYSIĄCL.WYD5Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.
10.BRYTYJKATo są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów.
11.POZNAŃSKACi to są synowie Chama, podzieleni według szczepów i języków, krajów i narodów.
12.WARSZ.PRASKAWszyscy mieszkańcy tych okolic są potomkami Chama i dzielą się na różne szczepy, języki, kraje i narody.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto synowie Chama według swych plemion, według swoich języków, w swoich krajach, według swych narodów.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTo są synowie Chama, jeśli chodzi o ich podział na plemiona, języki i obszary zamieszkania powstałych z nich narodów.