« 1Moj 10:29 1 Księga Mojżeszowa 10:30 1Moj 10:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTych jest był przebytek z Mesa aż do Jozefar tej gory na wschod słuńca.
2.WUJEK.1923A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca.
3.GDAŃSKA.1881A było mieszkanie ich od Mescha idąc, do góry Sefar na wschód słońca.
4.GDAŃSKA.2017A obszar ich zamieszkania ciągnął się od Meszy w kierunku Sefar, wschodniej góry.
5.NEUFELD.1863A siedlisko ich było od Mesza idąc ku Sefar, górze wschodniéj.
6.CYLKOWI była siedziba ich od Meszy idąc ku Sefar, - aż do góry Wschodniej.
7.KRUSZYŃSKIA kraj ich zamieszkania był górą Wschodu, poczynając od Mesza w kierunku Sefara.
8.MIESESSiedziba ich sięgała od Meszy, aż dojdziesz do Sěfaru, do Góry Kedem (Wschodniej).
9.TYSIĄCL.WYD5Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
10.BRYTYJKAA siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich.
11.POZNAŃSKAIch siedziby sięgały od Meszy w kierunku Sefar, ku wschodniej wyżynie.
12.WARSZ.PRASKAa ziemie przez nich zamieszkane ciągnęły się od Meszy na wschód w kierunku Sefaru aż do wyżyny wschodniej.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich siedziba była od Meszy, idąc ku Sefar aż do góry Wschodniej.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITZamieszkiwali oni obszary począwszy od Meszy w kierunku Sefar, aż do gór wschodnich.