« 1Moj 10:4 1 Księga Mojżeszowa 10:5 1Moj 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOt tych są rozdzielony krajiny ludzskie każda w swą włość ❬...❭, z swoją czeladzią a z swym pokolenim.
2.WUJEK.1923Od tych rozdzielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według języka swego i domów swych w narodziech swoich.
3.GDAŃSKA.1881Od tych rozdzielone są wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według języka swego, i według pokolenia swego, w narodziech swoich.
4.GDAŃSKA.2017Od nich rozdzielone zostały wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według swojego języka i według swoich rodów, w swoich narodach.
5.NEUFELD.1863Z nich to oddzieliły się siedziby plemion w swych krajach, każde podług swego języka; podług swych pokoleń, w ich plemionach.
6.CYLKOWOd tych rozeszły się pomorskie narody podług ziem swoich, każdy podług języka swojego, podług plemion swoich, podług narodów swoich.
7.KRUSZYŃSKIOd tych zaludniły się wyspy narodami, każdy według swego języka, według swych pokoleń wśród narodów.
8.MIESESOd nich rozeszły się narody morskie według krajów swoich, każdy według języka swojego – według plemion swoich i narodów swoich.
9.TYSIĄCL.WYD5Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów.
10.BRYTYJKAOd nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich.
11.POZNAŃSKAOd nich pochodzą mieszkańcy pogańskich wysp w różnych krajach, podzieleni według języka na szczepy i narody.
12.WARSZ.PRASKAOd nich wywodzą się ludy rozsiane na wyspach w tamtej okolicy, każdy o własnym języku, z własnymi rodzinami, tworzącymi oddzielne narody.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od nich rozeszły się pomorskie narody, według swoich ziem, każdy według swojego języka, według swych plemion, według swoich narodów.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOd nich wywodzą się narody zamieszkujące wyspy, stosownie do swych grup językowych i plemion w obrębie swoich narodów.