« 1Moj 10:7 1 Księga Mojżeszowa 10:8 1Moj 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Chus jimiał Nemrota, ten pocznie być silny na ziemi,
2.WUJEK.1923Zaś Chus zrodził Nemroda: ten począł być możny na ziemi.
3.GDAŃSKA.1881A Chus spłodził Nemroda, który począł być możnym na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi.
5.NEUFELD.1863A Kusz spłodził Nimroda, ten zaczął być mocarzem na ziemi.
6.CYLKOWA Kusz spłodził Nimroda: ten począł być mocarzem na ziemi.
7.KRUSZYŃSKIKusz zrodził Nemroda; ten począł być możnym na ziemi.
8.MIESES(10:8a) Kuszowi urodził się Nimrod: On to był pierwszym mocarzem na ziemi,
9.TYSIĄCL.WYD5Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
10.BRYTYJKAA Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
11.POZNAŃSKAKuszowi urodził się Nimrod, pierwszy mocarz na ziemi.
12.WARSZ.PRASKAZ Etiopii wywodzi się również Nimrod, który z czasem stał się wielką potęgą na ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Kusz spłodził Nimroda; ten zaczął być mocarzem na ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITKuszowi natomiast urodził się Nimrod, który jako pierwszy zaczął sobie odważnie poczynać na ziemi.