« 1Moj 10:8 1 Księga Mojżeszowa 10:9 1Moj 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi był kruty łowiec przed Gospodzinem. ottąd jest przyszło przysłowie: Jako Nemrot kruty łowiec przed Gospodzinem.
2.WUJEK.1923I był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem.
3.GDAŃSKA.1881Ten był możnym myśliwcem przed obliczem Pańskiem; przetoż się mówi: Jako Nemrod możny myśliwiec przed Panem.
4.GDAŃSKA.2017Ten był mocarnym myśliwym przed PANEM. Dlatego mówi się: Tak jak Nimrod, mocarny myśliwy przed PANEM.
5.NEUFELD.1863On to był mocarzem myśliwym przed Wiekuistym, dla tego mawiać zwykli: „jak Nimrod mocarz myśliwy przed Wiekuistym”.
6.CYLKOWBył on mocarzem, myśliwym przed Wiekuistym. Przeto się mawia: jako Nimrod mocarz, myśliwy przed Wiekuistym.
7.KRUSZYŃSKITen był mężnym myśliwym wobec Boga, dlatego mówi się: "Jako Nemrod mężny myśliwy wobec Boga".
8.MIESES(10:8b) on był dzielnym myśliwym przed Wiekuistym; dlatego mówi się: „dzielny myśliwy, jak Nimrod przed Wiekuistym”.
9.TYSIĄCL.WYD5Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy.
10.BRYTYJKABył on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod.
11.POZNAŃSKABył on też sławnym myśliwym (przed Jahwe). Stąd poszło przysłowie: Dzielny jak Nimrod, sławny myśliwy (przed Jahwe).
12.WARSZ.PRASKAW oczach Pana wyróżnił się on zwłaszcza jako myśliwy. Utarło się nawet powiedzenie: Jak Nimrod, wielki łowca w oczach Pana.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Był on mocarzem, myśliwym wrogim WIEKUISTEMU. Dlatego się mawia: Mocarz jak Nimrod, myśliwy wrogi WIEKUISTEMU.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBył on dzielnym myśliwym przed PANEM. Stąd bierze się powiedzenie: Myśliwy dzielny przed PANEM jak Nimrod.