« Psal 63:9 Księga Psalmów 63:10 Psal 63:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:9b) dani będą w ręce miecza, części liszek będą.
2.PS.PUŁAWSKI(62:9b) dani będą w ręce miecza, części liszek będą.
3.WUJEK.1923(63:11) Będą podani w ręce miecza, częściami liszek będą.
4.GDAŃSKA.1881(63:11) Zabije każdego z nich ostrość miecza, i przyjdą liszkom na podział.
5.GDAŃSKA.2017Będą wydani pod ostrze miecza, staną się łupem lisów.
6.GÖTZE.1937(63:11) Będą wydani przemocy miecza; i staną się łupem szakali.
7.CYLKOW(63:11) Porazi ich mieczem, pastwą szakali się staną.
8.KRUSZYŃSKI(63:11) będą wydani w ręce miecza - staną się podziałem szakali.
9.ASZKENAZY (63:11) Od miecza będą rozlani, działem liszek się staną.
10.SZERUDA(63:11) Będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali.
11.TYSIĄCL.WYD1(62:11) Wydani będą pod miecze, staną się łupem szakali.
12.TYSIĄCL.WYD5(63:11) Niech będą wydani pod miecze i staną się łupem szakali.
13.BRYTYJKA(63:11) Będą oddani na pastwę miecza, Staną się łupem szakali.
14.POZNAŃSKA(63:11) będą wydani pod miecz, staną się pastwą szakali.
15.WARSZ.PRASKA(63:11) Niech zostaną zgładzeni ostrzem miecza i staną się łupem szakali.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:11) Porazi ich ostrze miecza, staną się pastwą szakali.
17.EIB.BIBLIA.2016(63:11) Będą oddani na pastwę miecza I staną się łupem szakali.