« 2Krl 2:16 2 Księga Królewska 2:17 2Krl 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przymusili go, aż zezwolił, i rzekł: Poślijcież. I posłali piącidziesiąt mężów, którzy gdy szukali przez trzy dni, nie naleźli.
2.GDAŃSKA.1881A gdy nań nalegali aż do uprzykrzenia, rzekł: Poślijcież. A tak posłali onych pięćdziesiąt mężów, którzy szukając przez trzy dni nie znaleźli go.
3.GDAŃSKA.2017A gdy tak nalegali, aż do uprzykrzenia, powiedział: Poślijcie. Posłali więc tych pięćdziesięciu mężczyzn, którzy szukali przez trzy dni, lecz nie znaleźli go.
4.CYLKOWGdy nań jednak aż do uprzykrzenia naglili, rzekł: Wyszlijcie tedy! I wysłali pięćdziesięciu ludzi; ci szukali przez trzy dni, ale nie znaleźli.
5.KRUSZYŃSKIGdy nalegali na niego, że aż się rumienił, rzekł: "Poszlijcie". I wysłali pięćdziesięciu ludzi, którzy szukali przez trzy dni, lecz nie znaleźli.
6.TYSIĄCL.WYD5A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedział: Poślijcie! Posłali więc pięćdziesięciu mężów, którzy szukali Eliasza trzy dni i nie znaleźli go.
7.BRYTYJKAA gdy natarczywie nań napierali, rzekł: Poślijcie! Posłali więc pięćdziesięciu mężów i ci szukali trzy dni, lecz go nie znaleźli.
8.POZNAŃSKANalegali [jednak] na niego, aż do uprzykrzenia. Wtedy rzekł: - Poślijcie. Posłali więc pięćdziesięciu mężów. Szukali trzy dni i nie znaleźli go.
9.WARSZ.PRASKAAle gdy oni nadal usilnie nalegali, powiedział: Dobrze, poślijcie ich! Wysłano więc owych pięćdziesięciu ludzi, którzy przez trzy dni szukali Eliasza, ale go nie znaleźli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy jednak na niego nalegali, aż do uprzykrzenia, rzekł: Zatem wyślijcie! Więc wysłali pięćdziesięciu ludzi, a ci szukali przez trzy dni, ale nie znaleźli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle ponieważ prosili go z wielkim uporem, w końcu uległ: Dobrze, niech wasi ludzie idą! Wysłali ich zatem pięćdziesięciu i ci szukali Eliasza trzy dni - bezskutecznie.