« Rzym 3:31 List do Rzymian 4:1 Rzym 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co przeto rzeczem? (co) znalazł Abraham ociec nasz wedle ciała?
2.WUJEK.1923Cóż tedy rzeczemy, że nalazł Abraham, ojciec nasz, wedle ciała?
3.RAKOW.NTCóż tedy rzeczemy że Abraham Ociec nasz, nalazł, wedle ciała?
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy, rzeczemy, znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała?
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała?
6.JACZEWSKICóż więc skorzystał Abraham, ojciec nasz, na tem, że się obrzezał?
7.SYMONCóż tedy, powiemy, zyskał Abraham ojciec nasz wedle ciała?
8.MARIAWICICóż tedy rzeczemy o tem, co Abraham, ojciec nasz, osiągnął podług ciała?
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy powiemy, że zyskał Abraham, ojciec nasz, według ciała?
10.DĄBR.GR.1961I zapytamy, co zyskał Abraham, przodek nasz, według ciała?
11.TYSIĄCL.WYD5Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, praojciec nasz według ciała?
12.BRYTYJKACóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała?
13.POZNAŃSKACzyż więc powiemy, że Abraham, nasz praojciec, zawdzięcza cokolwiek swemu ludzkiemu pochodzeniu?
14.WARSZ.PRASKAZapytajmy więc: Co [zyskał] Abraham, ojciec nasz według ciała?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co więc, powiemy, spotkało Abrahama, naszego przodka według cielesnej natury?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMoglibyśmy zapytać: Co zatem osiągnął Abraham, nasz praojciec według ciała?
17.TOR.PRZ.Cóż więc powiemy, co znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała?