« Rzym 4:22 List do Rzymian 4:23 Rzym 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:23a) A nie napisano (tego) dla niego samego że poczytano mu.
2.WUJEK.1923A nie tylko dla niego napisano jest, iż mu przyczytano jest ku sprawiedliwości;
3.RAKOW.NTA nie napisano jest dla niego tylko, iż poczytano jemu;
4.GDAŃSKA.1881A nie napisano tego dla niego samego, iż mu to przyczytano,
5.GDAŃSKA.2017A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane;
6.JACZEWSKIA nie tylko wiara ta, jak to napisano, jemu samemu posłużyła ku usprawiedliwieniu,
7.SYMONA nie dla niego jednego napisano jest, że mu to poczytano było ku sprawiedliwości,
8.MARIAWICIA nie napisano tego tylko dla niego, że mu to poczytane zostało ku sprawiedliwości,
9.DĄBR.WUL.1973A nie jest to, że poczytano mu to za sprawiedliwość, napisane jedynie ze względu na niego,
10.DĄBR.GR.1961A to, że: Poczytano mu to za sprawiedliwość, nie jest napisane jedynie ze względu na niego,
11.TYSIĄCL.WYD5A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego,
12.BRYTYJKAA nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego,
13.POZNAŃSKANie tylko ze względu na niego napisano: "uznano mu",
14.WARSZ.PRASKANapisano zaś nie ze względu na niego to, że mu to zostało poczytane,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale, że zostało mu policzone nie jest napisane z powodu jego samego;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie czytamy przy tym, że uznano mu tylko ze względu na niego.
17.TOR.PRZ.A to nie napisano jedynie dla niego, że mu to zostało policzone,