« Rzym 4:5 List do Rzymian 4:6 Rzym 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako i Dawid mówił o błogosławieństwie człowieczem, któremu Bóg policza sprawiedliwość krom uczynków.
2.WUJEK.1923Jakóż téż Dawid opowiada błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość bez uczynków:
3.RAKOW.NTJako też Dawid powieda że to jest szczęśliwość człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881Jako i Dawid powiada, że błogosławieństwo człowieka jest, któremu Bóg przyczyta sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc:
6.JACZEWSKII Dawid też usprawiedliwienie człowieka przypisuje nie uczynkom jego, ale łasce Bożej.
7.SYMONPodobnież i Dawid błogosławionym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość nie dla uczynków.
8.MARIAWICIJako też i Dawid wypowiada błogosławieństwo o człowieku, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość bez uczynków:
9.DĄBR.WUL.1973Jako i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość nie dla uczynków:
10.DĄBR.GR.1961Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, którego Bóg poczytuje sprawiedliwym niezależnie od uczynków:
11.TYSIĄCL.WYD5zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:
12.BRYTYJKAJak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków;
13.POZNAŃSKATak również Dawid nazywa błogosławionym człowieka, którego Bóg usprawiedliwia bez uczynków:
14.WARSZ.PRASKATak to właśnie Dawid wyśpiewał pochwałę na cześć człowieka, którego Bóg usprawiedliwił bez jego uczynków:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak jak i Dawid mówi o dziękczynieniu człowieka, któremu Bóg liczy sprawiedliwość bez uczynków:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków:
17.TOR.PRZ.Tak też i Dawid mówi o błogosławieństwie człowieka, któremu Bóg zalicza sprawiedliwość, niezależnie od uczynków: