« 2Moj 39:25 2 Księga Mojżeszowa 39:26 2Moj 39:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I czapki z koronkami ich bisiorowe:
2.GDAŃSKA.1881Dzwonek a jabłko granatowe, i zaś dzwonek i jabłko granatowe, u podołka płaszcza w około ku posługiwaniu, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.2017Dzwonek, a potem jabłko granatu i znów dzwonek, i jabłko granatu, u dołu dokoła płaszcza do usługiwania, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
4.CYLKOWDzwonek i granatowe jabłuszko, dzwonek i granatowe jabłuszko po krajach płaszcza w około, dla odbywania służby, jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
5.KRUSZYŃSKIdzwoneczek i granacik, znowu dzwoneczek i granacik naokoło na dolnym brzegu sukni dla spełniania służby, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
6.MIESESdzwonek i jabłuszko granatowe, dzwonek i jabłuszko granatowe na spodzie płaszcza tego dookoła dla pełnienia służby – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian dokoła [dolnego] brzegu sukni przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
8.BRYTYJKADzwoneczek i jabłuszko granatu, i znowu dzwoneczek i jabłuszko granatu były kolejno dookoła na dolnych brzegach płaszcza do świętej służby, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.POZNAŃSKAA więc był złoty dzwoneczek i jabłko granatu, i znowu złoty dzwoneczek i jabłko granatu - i tak wokoło u samego dołu meilu, wkładanego do pełnienia służby, jak to polecił Jahwe Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAKolejno następowały więc po sobie dzwonek i granat wzdłuż całego brzegu szaty, przywdziewanej na czas służby [w przybytku], zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzwonek i granatowe jabłuszko, dzwonek i granatowe jabłuszko tak było wokół na skrajach płaszcza, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.
12.EIB.BIBLIA.2016tak że dzwoneczek znalazł się pomiędzy każdym jabłuszkiem granatu na całym obwodzie płaszcza. Zrobiono tak ze względu na wymogi związane ze służbą i zgodnie z tym, jak PAN przykazał Mojżeszowi.