« 2Moj 39:6 2 Księga Mojżeszowa 39:7 2Moj 39:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyprawił je na bokach Naramiennika na pamiątkę synów Izraelowych, jako Pan przykazał Mojżeszowi,
2.GDAŃSKA.1881I wprawił je na wierzchne kraje naramiennika, aby były kamieńmi na pamiątkę synom Izraelskim, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.2017I umieścili je na naramiennikach efodu, aby były kamieniami pamiątkowymi dla synów Izraela, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
4.CYLKOWI oprawił je na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela - jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
5.KRUSZYŃSKIUmieszczono je na naramiennikach efodu, kamienie na pamiątkę dla synów Izraela, jako Pan rozkazał Mojżeszowi.
6.MIESESOn umieścił je na skrzydłach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla Synów Izraela – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Umieszczono je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
8.BRYTYJKAI umieścili je na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.POZNAŃSKAUmieścili je na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów Izraela, jak to Jahwe polecił Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAKamienie onyksowe zostały umieszczone na naramiennikach efodu jako kamienie pamięci dla synów Izraela, zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oprawili je na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela; tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
12.EIB.BIBLIA.2016i [Besalel] umieścił je na naramiennikach efodu. Były to - zgodnie z poleceniem PANA - kamienie pamięci o synach Izraela.