« 1Kor 5:13 1 List do Koryntian 6:1 1Kor 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574ŚMie(li) kto zwas sprawę mając zdrugim, sądzić się przed niesprawiedliwemi a nie przed świętemi? Nie wiece(li) że święci świat sądzić będą?
2.WUJEK.1923Śmie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
3.RAKOW.NTŚmiesz który z was, sprawę mając z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
4.GDAŃSKA.1881Śmież kto z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
5.GDAŃSKA.2017Czy ktoś z was, mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?
6.JACZEWSKINie jeden z was mając sprawę, odważa się udawać po rozsądzenie jej do pogan, a nie do Chrześcian.
7.SYMONJakże śmie kto z was, mając sprawę z drugim, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
8.DĄBR.WUL.1973Jakże śmie z was kto, mając sprawę z drugim, stawać na sąd przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
9.DĄBR.GR.1961Czy rzeczywiście śmie z was kto, mając sprawę z drugim, stawać na sąd przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
10.TYSIĄCL.WYD5Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych?
11.BRYTYJKACzy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi?
12.POZNAŃSKACzy naprawdę odważyłby się ktoś z was zwrócić w sprawie spornej po rozstrzygnięcie do niesprawiedliwych zamiast do świętych?
13.WARSZ.PRASKACzy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ktoś z was się odważa, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy rzeczywiście ktoś z was, tocząc spór ze swym bratem, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, być sądzonym przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?