« 1Kor 6:10 1 List do Koryntian 6:11 1Kor 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:12) A temi byliście niektórzy, ale omyciście, ale poświęceniście, ale usprawiedliwieniście w imię pana Jesusa, i w duchu Boga naszego.
2.WUJEK.1923I tymiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezu Chrysta, i w Duchu Boga naszego.
3.RAKOW.NTI tymiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusowo, i w duchu Boga naszego.
4.GDAŃSKA.1881A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.
5.GDAŃSKA.2017A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
6.JACZEWSKITakimi to i wy niedawno byliście; ale teraz jesteście omyci, uświęceni, usprawiedliwieni przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
7.SYMONI tem po części byliście: aleście obmyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, i w Duchu Boga naszego.
8.DĄBR.WUL.1973A niektórzy z was tym byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
9.DĄBR.GR.1961A niektórzy z was takimi byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana (naszego) Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
10.TYSIĄCL.WYD5A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
11.BRYTYJKAA takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
12.POZNAŃSKANiektórzy z was takimi wprawdzie byli, lecz już zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego.
13.WARSZ.PRASKAA takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana [naszego] Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tacy niektórzy byli; ale się obmyliście, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w Imieniu Pana Jezusa i w Duchu naszego Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, i w Duchu naszego Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.A niektórzy z was takimi byli; ale obmyliście się; ale zostaliście poświęceni; ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Boga naszego.