« 1Kor 6:11 1 List do Koryntian 6:12 1Kor 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:13) Wszytko się mi godzi, ale nie wszytko pożyteczno; wszytko mi się godzi, ale ja opanowan nie będę ni od kogo.
2.WUJEK.1923Wszystko mi się godzi, ale nie wszystko pożyteczno. Wszystko mi się godzi, ale się ja w moc niczemu nie poddam.
3.RAKOW.NTWszytkie rzeczy mi wolne, ale nie wszytkie pożyteczne; wszytkie mi wolne, ale ja nie będę zniewolon pod żadną.
4.GDAŃSKA.1881Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno; wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.
6.JACZEWSKIWszystko mi wolno, ale nie wszystko czynić mi wypada. Wszystko mi czynić wolno, ale ja się niczemu nie oddam w niewolę.
7.SYMONWszystko mi wolno, ale nie wszystko rzecz pożyteczna. Wszystko mi wolno, ale się ja niczemu pod moc nie poddam.
8.DĄBR.WUL.1973Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się niczemu pod władzę nie poddam.
9.DĄBR.GR.1961Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się niczemu pod władzę nie poddam.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
11.BRYTYJKAWszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.
12.POZNAŃSKAWszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie ulegnę.
13.WARSZ.PRASKAWszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale ja nie będę pod władzą z powodu czegoś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek mną zawładnęło.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale ja nie będę przez coś owładnięty.